Valentina Kuzmanović – Veseli se srpski rode – finale – (26. 06.) – drugi krug – sedamdeset četvrta emisija


– Veseli se srpski rode – – (26. 06.) – drugi krug – sedamdeset četvrta emisija

U prvom preseku glasova odlučeno je da takmičenje napuštaju: Selim Selimović, Nemanja Petrović, Ivana Bogićević, , Aleksandar i Dimitrije Kazić, Muharem Hadrović, Krstinja Todorović, Belma Huseinefendić.

Dok u igri ostaju sledeći kandidati: Mahir Mulalić, Marija Gruevska, Isak Šabanović, Martin Ajdarević, Sadik Hasanović, Mite Stoilkov, Zorja Pajić, Bojan Pavlović.

Marijina kandidatkinja, Valentina Kuzmanović još jednom je otpevala numeru “Veseli se srpski rode”.