– Kreni prema meni – – (26. 06.) – drugi krug – sedamdeset četvrta emisija

U prvom preseku glasova odlučeno je da takmičenje napuštaju: Selim Selimović, Nemanja Petrović, Ivana Bogićević, Valentina Kuzmanović, Aleksandar i Dimitrije Kazić, Muharem Hadrović, Krstinja Todorović, Belma Huseinefendić.

Dok u igri ostaju sledeći kandidati: Mahir Mulalić, , Isak Šabanović, Martin Ajdarević, Sadik Hasanović, Mite Stoilkov, Zorja Pajić, Bojan Pavlović.

Marija Gruevska nastupa u drugom krugu uz pesmu “Kreni prema meni”.