Mahir Mulalić – April u Beogradu i Bosnom behar probjeharao – finale – (26. 06.) – prvi krug – sedamdeset četvrta emisija


– April u Beogradu i Bosnom behar probjeharao – – (26. 06.) – prvi krug – sedamdeset četvrta emisija

Pod rednim brojem trinaest predstavio se iz Gračanice.

Pesma „ April u Beogradu“ bila je njegov izbor u finalu, a žurka je usledila sa numerom „Bosnom behar probjeharao“ koju je pratio suvi led na sceni i efekat vulkana, tačnije efekti pirotehnike.