Bojan Pavlović – Ne daj se generacijo – finale – (26. 06.) – drugi krug – sedamdeset četvrta emisija


– Ne daj se generacijo – – (26. 06.) – drugi krug – sedamdeset četvrta emisija

U prvom preseku glasova odlučeno je da takmičenje napuštaju: Selim Selimović, Nemanja Petrović, Ivana Bogićević, Valentina Kuzmanović, Aleksandar i Dimitrije Kazić, Muharem Hadrović, Krstinja Todorović, Belma Huseinefendić.

Dok u igri ostaju sledeći kandidati: Mahir Mulalić, Marija Gruevska, Isak Šabanović, Martin Ajdarević, Sadik Hasanović, Mite Stoilkov, Zorja Pajić, .

Bojan Pavlović nastupio je u drugom krugu uz pesmu “Ne daj se generacijo”.