NEKI NOVI KLINCI – (31. 10.) – 2.

Dalje su prošli: Marinela Angelovska, Virhan Hasanović, Katarina Bajazet, Darina Mihnjak, Valentina Filipović i Faris Mahinić.Kategorije: Neki Novi Klinci

Tagovi: ,